Menu Content/Inhalt
Home

Laatste nieuws

Home
Geschreven door Administrator   

Op het maatschappelijke niveau wordt wereldwijd aanvaard dat maatschappelijke vooruitgang en groei vier belangrijke pijlers heeft: economische vooruitgang, zorg voor de natuur, sociale samenhang en cultuur.
Meer nog, cultuur wordt erkend als het bindweefsel en de katalysator voor een hoogontwikkelde en duurzame samenleving. Het niveau van culturele competentie van een samenleving zal daarom een steeds belangrijker rol spelen, omwille van de impact daarvan op het economische, ecologische, het sociaal-politieke domein.
(cultuurforum 2010)


In elke gemeente is er een cultuurraad, die als adviesorgaan voor het cultuurbeleid functioneert. Zo wordt ook op vlak van cultuurbeleid gewerkt aan inspraak van bewoners.

De samenstelling van de gemeentelijke adviesraad voor cultuurbeleid is decretaal vastgelegd en omvat een evenredige deelname van verenigingen, professionelen en deskundigen. De gemeentelijke cultuurraad is een koepel die samengesteld is uit afgevaardigden van de verengingen en organisaties, uit deskundigen en uit professionelen.

Wat doet de cultuurraad?

- Hij geeft advies over het cultuurbeleid. Dat kunnen bedenkingen zijn bij wat er nu reeds is maar ook voorstellen voor een te voeren beleid.
- Hij fungeert als spreekbuis voor het hele culturele veld (producenten, gebruikers, verenigingen) naar het beleid. Dit betekent het aanduiden van blinde vlekken, het informeren over de noden en behoeften van het veld en het communiceren van de gemaakte keuzes aan de sector.
- In sommige gevallen neemt de cultuurraad zelf het initiatief en treedt op als organisator of coördinator van een cultureel project.

In 2006 werden de cultuurraden opnieuw samengesteld volgens de eisen van het decreet. Oog voor professionele werking en diversiteit in leeftijd, geslacht, culturele interesse en etnische diversiteit zijn daarbij aandachtspunten.

Wil je zelf meewerken aan een gedragen cultuurbeleid? Ben je zelf gebeten door cultuur en heb je zin om lid te worden van de cultuurraad? Verken deze website en neem vervolgens contact op met Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
 

Laatst gewijzigd op ( 17-06-2012 )
 

In de kijker

Straatnamen op de Plaats
Lees meer...